Toimitusehdot ContactMate Palvelut

Toimitussopimus (”Sopimus”), jonka mukaisesti ContactMate Events (”Toimittaja”) toimittaa ”ContactMate”– palvelun asiakkaalle (”Asiakas”) ContactMate- palvelu mahdollistaa asiakkaan tapahtuman järjestämiseen tai asiakkaan tapahtumissa keräävien yhteystietojen sähköisen noudon ja tallettamisen sekä käsittelyn.

ContactMate- palvelu kattaa seuraavat osa-alueet riippuen toimituksen sisällöstä:

  • Tapahtumaan osallistuvien henkilöiden tietojen ennakkorekisteröinti ja paikallarekisteröinti sekä mahdolliset osallistujatodistukset
  • Sisääntulon valvonta ja osallistumisoikeudet
  • Henkilötietojen kerääminen sähköisesti sovittua tarkoitusta varten
  • Tietojen raportointi ja analysointi sovittua tarkoitusta varten
  • Tietojen tallentaminen sopimuksen ajan asiakkaan lukuun sekä tuhoaminen ja anonymisointi sovitun ajan jälkeen.
  • Laitteet sähköistä tietojen tallennusta varten
  • Ohjelmistot, käyttäjätunnukset sekä salasanat palveluiden käyttöön
  • Mahdolliset tulostusmateriaalit ja nimikortit

Hinnat ovat määritelty erikseen tarjouksessa, hintaliitteessä sekä tapahtumakohtaisesti.

Asiakas vastaa tarvittavasta panostuksesta ja tuesta palveluprosessin aikana. Toimitettavat tuotteet ja palvelut siirtyvät asiakkaan vastuulle, kun ne luovutetaan asiakkaan käyttöön.

Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilauksessa tai tarjouksessa määritellyt palvelut asiakkaalle.

Tietosuojalla tarkoitetaan Suomen henkilötietolakia (523/1999) tai muuta sovellettavaa, kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (mukaan lukien muun muassa EU:n tietosuojadirektiivi (95/46/EY) ja yleinen tietosuojadirektiivi, ”GDPR” (2016/679/EU)) ja tietosuojaviranomaisten sitovia määräyksiä.

Palvelua tarjotessaan Toimittaja toimii Henkilötietojen Käsittelijänä ja Asiakas Rekisterinpitäjänä, jotka käsitteet on määritelty tarkemmin Tietosuojalainsäädännössä. 

Molemmat osapuolet sitoutuvat käsittelemään henkilötietoja direktiivin mukaisesti.

Tilaus on mahdollista peruuttaa kuluitta 1 kk ennen tapahtumaa tai sovitun palvelun avausta. Laskutamme kuitenkin kulut mahdollisista etukäteen tehdyistä painatuksista ja erikseen sovituista sekä suoritetuista töistä, esim. etukäteen annettu koulutus.

14 pv ennen tapahtumaa 50% tilatuista palveluista.

7 pv ennen tapahtumaa 100 % tilatuista palveluista.

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0%)

Maksuehto 14 pv netto jos muuta ei ole sovittu.

Tuhoutuneesta tai hävinneestä laitteesta veloitamme 600 Eur.

Sovellamme muilta osin IT2018 ehtoja.