Pritek Systems Oy Yleinen Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 10.10.2017

Ajantasaisuus tarkistettu 1.10.2018

1§. Rekisterinpitäjä

Pritek Systems Oy

Olarinluoma 11

02200 Espoo

Finland

2§, Rekisteriasioista vastaava

Viktor Löfstedt
rekisteriasiat@pritek.fi

+358 40 762 6060

Pritek Systems Oy

3§. Rekisterin nimi

Pritek-Asiakasrekisteri

4§. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Pritek-Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin ja muihin tavanomaisiin asiakassuhteiden ylläpitoon liittyviin toimiin.

5§. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja:

  • nimi
  • osoite
  • puhelin
  • sähköposti
  • henkilön edustama yritys

6§. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa yhteydenotoissaan.

7§. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8§. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät Pritek Systems Oy:n edustajat hoitaessaan työtehtäviään. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9§. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10§. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11§. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.