Tapahtuman jälkeen

Raportointi ja todistukset

Tapahtuman raportointi eri osa- alueiden osalta on oleellsta tapahtumaa analysoitaessa. Raporteista saadaan myös tarvittava aineisto mm. todistuksille. Todistuksia mahdollista lähettää myös koulutuksista.

Palaute

Tapahtumapalautteen läpikäynti eri osapuolten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Palautteessa käydään yhdessä lävitse onnistumiset ja kehittämisen osa- alueet.

Jälkimarkkinointi

Nopea ja tehokas jälkimarkkinointi viimeistelee onnistuneen tapahtuman. Vieraiden ja sponsoreiden huomiointi on merkittävä tekijä. Automaatio helpottaa kohdentamista.

Kehitys ja konsultointi

Tapahtumassa syntyy usein uusia innovaatioita. Niiden läpikäynti ja konsultointi helpottavat seuraavan tapahtuman suunnittelua.

Seuraavan suunnittelu

Seuraavan tapahtuman suunnittelu on hyvä aloittaa heti edellisen tapahtuman päätyttyä. Toimivat mallit voi kopioida ja haasteista oppia.